Baba Olmak İsteyen Erkekler Romatizma İlaçlarını Ne Yapmalı?

Romatizma İlaçları

Baba Olmak İsteyen Erkekler Romatizma İlaçlarını Ne Yapmalı?

Baba Olmak İsteyen Erkekler Romatizma İlaçlarını Ne Yapmalı?

Romatizma İlaçları

Kadınların hamilelik ve öncesinde hangi ilaçlara dikkat etmesi gerektiği konusunda genelde daha fazla bilgiye ulaşmak mümkün. Peki erkekler ilaç kullanırken baba olmak isterlerse tamamen güvendeler mi nelere dikkat etmeliler, hangi ilaçlardan kaçınmalılar?

Öncelikle erkeklerin ilaç kullanımı ve bebek hazırlıkları ile ilgili bilgiler, hamilelik ve öncesi bilgiler kadar fazla değil. Bu açıdan bazı durumlarda ilacın kanıtlanmış net bir zararı gösterilmiş olmasa da ilacın etki mekanizmasıyla risk yaratabileceği düşünülen ilaçların alınmaması veya ara verilmesi gibi öneriler var.

  1. Glukokortikoidler (Kortizon): Uzun süreli kortizon kullanımının kan testosteron düzeyini azalttığı gösterilmiş. Ancak bunun hamilelik ve bebek üzerine olumsuz etki gösterdiğine dair bir veri yok. Bu açıdan gerekli ise kullanılmaya devam edilebilir.
  2. Kortizon Olmayan İltihap Azaltıcı İlaçlar : (Anti-Romatizmal, Ağrı Kesici olarak bilinen grup ilaçlar)). Sürekli kullanımda sperm kalitesi ve yoğunluğuna olumsuz etkileri var, ancak bu ilacın da bebek olmasına engel olduğuna dair sağlam veri yok. Şayet ilaç kullanılırken hamilelik gerçekleşmiyorsa sperm analizi yapılıp, anormal sonuç saptanırsa ilacın kesilmesi önerilebilir.
  3. Kolşisin: Sperm sayısı ve fonksiyonlarında azaldığına dair veriler mevcut. Ancak bu konudaki çalışmalar çok sınırlı ve hamileliğe engel olduğuna dair net bir veri yok. İlacın kullanılmasının elzem olduğu durumlarda devam edilmesi, hamilelik olmuyorsa ileri inceleme sonrası yeniden değerlendirilmesi uygun olabilir gibi görünüyor.
  4. Hidroksiklorokin / Kinin grubu ilaçlar: Bu ilaç hakkında da net bir veri yok, ancak yıllardır verilen erkeklerde çocuk sahibi olmaya engel olduğuna dair de bir gözlem olmamış. Sonuç olarak kullanılmaya devam edilebilir.
  5. Metotreksat: Geçici olarak sperm sperm sayısında azalma yapıyor. Bebekte baba kaynaklı bir zarara neden olduğuna dair veri yok. Ancak yine de böyle bir risk teorik olduğu için baba olmak isteyen erkeklerin hamilelik hazırlığından en az 3 ay, tercihen 1 yıl önce ilacı kesmesi öneriliyor.
  6. Leflunomid: Bu grup ilaçlar için de tıpkı metotreksatta olduğu gibi baba olmaya yönelik zarar verdiğine dair bulgu olmasa da teorik olarak böyle bir olasılık mevcut. Bu açıdan ilacı kullananların hamilelik hazırlıkları öncesi ya ilacı 2 yıl önce kesmesi ve ilaç düzeyinin kanda ölçülemeyecek seviyeye gelmesi beklenir ya da kolestiramin denen madde ,ile ilacın temizlenmesi için işlemi uygulandıktan en az 3 ay sonra kan ilaç düzeyi bakılıp, kanda saptanamayacak düzeye geldiyse hamilelik hazırlığı yapılmalı.
  7. Sülfasalazin: Sperm sayısında ve hareketlerinde azalma ve sperm yapısında bozulma gibi kalıcı olmayan etkileri var. Bu etkiler genelde ilacın 2,5-3 ay kesilmesi ile ortadan kalkar.
  8. Azathioprine: Baba olmaya yönelik olumsuz bir etkisi yok, kullanılmaya devam edilebilir.
  9. Anti-TNF İlaçlar ve Diğer Biyolojik Ajanlar: Bu konudaki bilgiler sınırlı olsa da çoğu çalışmada baba olmaya yönelik olumsuz bir etki gösterilmemiş