Hamilelikte Romatizmal İlaç Kullanımı

Hamilelikte Romatizmal İlaç

Hamilelikte Romatizmal İlaç Kullanımı

Hamilelikte Romatizmal İlaç Kullanımı

Hamilelikte Romatizmal İlaç

İltihabi romatizmal hastalıkların çok büyük kısmının genç kadınlarda ortaya çıktığı biliniyor. Özellikle en sık görülen iltihabi romatizmal hastalıklardan olan “Romatoid Artrit” ve hamilelikte başlayan veya ağırlaşan romatizmal hastalıkların en tipik örneği olan “Sistemik Lupus Eritematozus” ve diğer bağ dokusu hastalıkları daha çok genç kadınlarda görülen hastalıklar. Doğal olarak bu hastalıkları olan genç kadınların en büyük endişesi verilen ilaçların hamilelik sürecine olabilecek olumsuz etkileri. Hamilelikte temel prensip mümkün olduğunca ilaç kullanmaktan kaçınılması, mümkünse hiç ilaç kullanılmaması şeklinde. Ancak mevcut hastalık anne ve bebek sağlığına zarar verme ihtimali taşıyorsa o zaman gerekli ilaçların fayda-zarar değerlendirilmesi yapılıp ona göre tedavi planı yapılması gerekebilir.

Sık kullanılan ilaçların hamilelikteki risklerini gözden geçirelim:

Glukokortikoidler (Kortizon): Şart değilse ilk 3 ayda kullanmaktan kaçınmalı. Özellikle yüksek dozlarda bebekte yarık damak riski oluşturabilir. Düşük dozlarda da uzun süreli kullanıldığında hamilelik şekeri, hamilelikte ortaya çıkan tansiyon yüksekliği, suyun erken gelmesi, kemik erimesi gibi riskleri artırır. Verilen kortizonun bebeğe daha az ulaşması isteniyorsa prednizolon ve metilprednizolon tercih edilmeli
Emzirme döneminde düşük doz kortizon kullanımı genelde güvenli kabul edilir. Mümkünse annenin bebeğini kortizon aldıktan en az 4 saat sonra emzirmesi uygun olur.

Kortizon Olmayan İltihap Azaltıcı İlaçlar: Bu grup ilaçlar eczanelerde antiromatizmal/ağrı kesici ilaçlar olarak satılır. Rahim kasılmasını engelleyerek doğum eylemini geciktirebilirler. Ayrıca hamileliğin son 3 ayında alınırlarsa anne karnındaki bebeklerde doğum sonrası kapanacak bazı damarların erken kapanmasına neden olarak bebekte kalp hastalığına neden olabilirler. 
Bu nedenlerle hamileliğin son 3 ayında kullanılmamalıdırlar, diğer hamilelik dönemlerinde nispeten güvenilir oldukları düşünülür.
Emzirme döneminde alınırlarsa bebekte sarılık olasılığını artırabilirler.

Kolşisin: Ailesel Akdeniz Ateşi ve Gut Hastalığında kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçların hamilelik boyunca kesilmesi gerekmeyebilir. Aksine karın ağrısı atakları yapan Ailesel Akdeniz Ateşi hastalığında ilacın kesilmesi atağın tetiklenmesiyle bebeğin kaybına neden olabileceğinden sık atakları olan kişilerde hamilelik süresince mutlak devamı önerilir. Önceki yıllarda kolşisin kullanan hamilelerde bebeği çevreleyen sıvının alınıp incelenmesi gerektiği söylense de son yıllardaki gözlemler buna gerek olmadığını göstermiş.
Emzirme döneminde de bu ilaca devam edilebilir.

Hidroksiklorokin: Kinin olarak da bilinen bu grup ilaçların rutin dozlarda kullanımı güvenlidir. Önceki yıllarda Klorokin olarak sıtma savaş derneklerinden temin edilebilen benzeri ilaçlar dokularda 2-3 kat fazla biriktiği için zararlı olabilmekteydi. Ancak günümüzde kullanılan hidroksiklorokin bu açıdan daha güvenilirdir.


Emzirme sırasında da bu ilaçlara devam edilebilir.

Metotreksat: Bebeğe zarar verme riski yüksek olduğu için hamilelikte kesin kullanılmamalıdırlar. Bebeğin sinir sistemi, kafatası ile kol ve bacaklarında anomalilere neden olabilir; düşük nedeni olabilir. Hamilelik planlanmadan en az 4 ay önce kesilmelidir. Hamilelik olasılığı olanlarda kullanılıyor ise doğum kontrol metotları uygulanması önerilir.

Leflunomid: Bebek için zararlı olduğundan hamilelikte kullanılmamalı. Vücuttan tamamen atılması iki yılı bulabilir. Bu nedenle hamilelik planlanıyorsa Kolestiramin denen bir ilaçla vücuttan tamamen atılması için tedavi verilmesi gerekir. Kolestiramin tedavisi sonrası en az 3 adet dönemi geçildikten sonra hamilelik hazırlıklarına başlanmalı.
Emzirme döneminde de kullanılmamalı.

Sülfasalazin: Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılabilir ve bebek veya anne de belirgin bir risk artışına neden olmaz.

Azathioprine: Bebeği besleyen plasenta isimli damar-doku sistemini geçer, ancak bebekte ilacın etkili olabilmesi için gerekli karaciğer enzimleri olmadığı için bebeğe zararlı olabilecek etkiler ortaya çıkmaz. Yine de bebekte büyüme geriliği, bağışıklık sisteminin baskılanması, bazı mikrobik enfeksiyonların kolaylaşması gibi etkileri ortaya çıkabilir, ancak bebeğin gelişiminde bunlar sıklıkla düzelir. Ağır romatizmal hastalığı olanlarda kullanılabilecek seçeneklerden biridir.
Süte geçtiği için emzirme döneminde kesinlikle kullanılmamalı.

Anti-TNF İlaçlar: Bu ilaçların hamilelikte kullanımı ile ilgili veri az olsa da hayvan deneyleri ve gözlemsel raporlarda önemli bir soruna neden olmadıkları bildirilmiş.
Emzirme dönemi ile ilgili de fazla veri olmadığından olası riskler net olarak bilinmiyor ve mecbur kalınmadıkça bu ilaçları kullanmaktan kaçınmak gerekli.