Diş Hastalık Bağlantılarının Değerlendirilmesi

Diş Hastalık Bağlantıları

Diş Hastalık Bağlantılarının Değerlendirilmesi

Diş Hastalık Bağlantılarının Değerlendirilmesi

Diş Hastalık Bağlantıları

Dünya Sağlık Örgütü’nün genişlettiği tanıma göre “Sağlık”, salt hastalık yokluğu değil fiziksel, zihinsel ve sosyal tam bir iyilik halidir. İyilik hali içine ağız sağlığı da girmektedir. Bununla birlikte dünyanın en yaygın infeksiyon hastalıkları diş çürüğü ve periodontal hastalıklardır. Bu veri diş ve ağız hastalıkları ilgili durumların yeterince önemsenmediğini göstermektedir. Örneğin Gökalp ve arkadaşlarının “Türkiye ağız diş sağlığı profile”ne göre 35-44 yaş grubunda çürük sıklığı %  73.8 ve  diş  taşı bulunması % 62.0 oranındadır.

Amerikan Genel Sağlık Servisi’nin 2000 yılı “Ağız Sağlığı Raporu”nda ilk kez ağız sağlığının sağlıklı dişlerden fazlası demek olduğu ve ağız sağlığının genel sağlığın bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü son beş yılda dünya çapında ağız sağlığı farkındalığını artırmak için büyük çaba harcamaktadır.

Ağız sağlığının genel sağlıkla ilişkilendirilmesinin geçmişinde, İngiltere’de Hunter tarafından 1900’lerde ortaya atılan ve diş hekimliğinin bir meslek olarak onanmasına yol açan fokal infeksiyon teorisi vardır. Bu teoriye gösterilen abartılı ilgi insanları dişsiz bırakmış; endodonti bilimi, diğer diş tedavileri ve koruyucu yaklaşımın da gelişmesini engellemiştir. Bu teorinin bilimsel eleştirisi, çalışmaların pek azının kontrollü çalışmalar olduğunu ve çoğunlukla kulaktan dolma öykülere dayandığını göstermiştir. Zamanla ağız mikrobiyolojisi, immunolojisi ve son olarak moleküler biyolojideki ilerlemeler ağız fokal infeksiyonlarının daha gerçekçi ve çok yönlü değerlendirilmesini sağlamıştır.

Son yıllarda periodontal (Dişeti) hastalıklarla ilgili patojenlerin kalp-damar hastalıkları, inme, erken ya da düşük kilo ağırlıklı bebekler, üst solunum yolu infeksiyonları, diyabet ve şişmanlık, romatoid artrit, böbrek hastalıkları gibi sistemik durumlarla ilişkili olduğunu gösterilmiştir. Bunun haricinde çene eklemi ve çene kapanma sorunlarının özellikle omurga ve omuz ağrılarına neden olabilecek mekanizmaları harekete geçirebildiği bilinmektedir. 

Tüm bu nedenlerle kişinin genel sağlık değerlendirmesi ve hastalık nedenlerinin araştırılmasında diş muayenesi önemli yer tutar. Dişlerin sağlıklı olması sadece dişlerde ağrı olmaması demek değildir. Diş muayenesini pek çok farklı açılardan yapılması ve Diş Hekiminin gereği halinde istediği röntgen filmleri ile diş sağlığının değerlendirilmesi “Bütünsel Sağlık” değerlendirmesinin çok önemli parçalarından biridir.