Bakış Açımız

Bakış Açımız

Bakış Açımız

Bakış Açımız

Bakış Açımız

Biz klasik tıp haricindeki iyileşmeyi amaçlayan uygulamalara “Alternatif Tıp” DEMİYORUZ. Buna “TAMAMLAYICI TIP” demenin daha uygun olduğuna inanıyoruz. İyileşme yolunda tam şifa yolunda birbirini tamamlayan uygulamalardan ya birinin ya da diğerinin tercih edilmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Biri olmadan diğerinin eksik kaldığını biliyoruz. Önce zarar verme ilkesinden hareketle iyileşmeye giden yolda birbirini tamamlayan, güçlendiren yöntemlerin hepsini değerlendiriyor, araştırıyor, öğreniyor ve gerektiğini düşündüklerimizi kullanıyoruz. Bu yolda yıllarca eğitimini ve uygulamasını yaptığımız İç Hastalıkları, Romatoloji, Nükleer Tıp eğitimimize, bilgilerimize Akupunktur, Kinesyoloji, Psikokinesyoloji, Titreşim Tıbbı ve diğer tamamlayıcı tıp uygulamalarını katarak hastalarımıza bütüncül bir bakış açısıyla bakıyor, iyileşmeye giden yolları beraber buluyoruz. Amacımız ve hedefimiz “BÜTÜNSEL SAĞLIK, KÖKTEN ÇÖZÜM”

Amacımız net: şifa arayışına destek olmak, yol göstermek. Zarar vermeden şifaya giden yolda rehberlik etmek. Çantamızda pek çok metot var bu yolda. Klasik tıp bilgilerimiz, uzmanlık öğretilerimiz, eğitimini aldığımız tamamlayıcı tıp uygulamaları. Ancak hiçbir zaman yeterli bulmuyoruz bildiklerimizi, her gün öğrenmeye, araştırmaya, şifaya giden yolda yapbozun eksik parçalarını araştırmaya devam ediyoruz. Her tülü bilgiyi değerlendiriyor, detaylıca araştırıyor, mantığımızda yerleştiriyor ve bu uzun süreç sonunda uygun olduğuna kani olursak uygulamaya çantamıza katıyoruz. Bazı gün kitaplardan, bazı gün meslektaşlardan bazen de hastalarımızdan bile öğreniyoruz.