Uz. Dr. Tolga Enver Yücetürk

Uz. Dr. Tolga Enver Yücetürk

Uz. Dr. Tolga Enver Yücetürk

Uz. Dr. Tolga Enver Yücetürk

Uz. Dr. Tolga Enver Yücetürk
Uzmanlık Alanları
  • İç Hastalıkları Uzmanı
  • Romatoloji Uzmanı 
Öz Geçmiş

1974 yılında İzmir’de doğdu. Alsancak Gazi İlkokulu ve 60. Yıl Anadolu Lisesi’ni bitirdi.
1992-1998 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudu.


İlk TUS sınavında tüm öğrenciliği boyunca istediği İç Hastalıkları ihtisasını kazanıp Başkent Üniversitesi, Ankara’da 1998-2003 yılları arasında eğitim görerek İç Hastalıkları Uzmanı oldu.
Amerikan denklik sınavları olan ECFMG step 1 ve step 2’yi yüksek puanla kazandı.


İhtisas süresi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Houston’da Baylor College of Medicine Hastanesi’nde Hematoloji (Kan Hastalıkları) üzerinde fellow olarak çalışmalarda bulundu.
İç Hastalıkları Uzmanlık Tez çalışmalarını “D vitamini eksikliği tanısında rutin laboratuvar tetkikleri ve klinik bulguların katkısı” Başlığı ile D vitaminin etkileri üzerinde tamamladı. 2003 yılında yine Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Romatoloji (Romatizmal ve Bağ Dokusu Hastalıkları) üst ihtisasına başlayıp 2006 yılında tamamladı ve üst ihtisas uzmanlık tezini fibromiyalji hastaları üzerinde yaparak “Son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle düzenli hemodiyaliz tedavisi görmekte olan hastalarda fibromiyalji sendromu görülme sıklığı ve ilişkili durumların değerlendirilmesi ” başlığı ile bitirdi.


Daha sonra sırasıyla askerlik için İstanbul Haydarpaşa GATA Hastanesi’nde ve mecburi hizmet görevini yerine getirmek üzere Aydın Devlet Hastanesi’nde Romatizmal Hastalıklar uzmanı olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatizmal Hastalıklar Uzmanı olarak görev yapmaya başladı.


Dr. Yücetürk, zamanla Batı tıbbının zaman zaman sadece bedensel olarak hastalıklarla ilgilenen ve kimi zaman da bütünü gözden kaçıran yaklaşımının yetmediğini görüp tamamlayıcı-fonksiyonel ve integratif tıp üzerinde de eğitimlerle uzmanlık alanını genişletmeye başladı. Dr. Klinghardt’ın iyileşmenin 5 seviyesi (5 Levels of Healing) bakış açısından etkilenip ruh-zihin-beden bütünlüğünün şifanın bulunmasında ana unsurlar olduğu gördü ve Batı Tıbbı’nın plasebo şeklinde adlandırıp daha ötesinde üzerinde durmadığı alanda da hastalarına yardımcı olmayı seçti. Bu amaçla Ocak 2014 tarihinden itibaren Dr. Klinghardt metoduna göre kinezyoloji ve psikokinezyoloji, ileri kinezyolojik teknikler, elektroakupunktur ve Alman Hedee Institut sertifikalı uzmanlarınca verilen Matrix İnform 1-2 ve 3. Seviye eğitimlerini aldı. Yine Ocak 2014’ten itibaren düzenli olarak Biorezonans eğitimleri almaya başladı. Yanı sıra Alman Osteopat Marcel Riffel’den “Romatolojik Hastalara Biyorezonans Yaklaşımı” konusunda eğitim gördü.


Sağlık Sistemi içerisinde hastalarına hak ettikleri ve kendisinin de arzu ettiği gibi zaman kısıtlaması olmaksızın ve dertlerini gözlerinin içine bakarak dinleyebileceği ortamı sunmak amacıyla Ocak 2015 tarihinden itibaren özel muayenehanesinde dolu dolu 1 saat muayene zamanı ayırarak hizmet vermeyi seçti.

Dr. Tolga Yücetürk hekimlik mesleğinde bilgilerini güncellemek amacıyla halen Fonksiyonel Tıp Akademisi’nde eğitimlerine ve ayrıca Functional Medicine University’de  (FMU-Fonksiyonel Tıp Üniversitesi) online sertifikasyon eğitimlerine devam etmektedir. 


Hobileri arasında scuba, fotoğrafçılık, sinema ve basketbol yer almaktadır.