Sedef Romatizması Tedavisi Nedir?

Sedef Romatizması Tedavisi Nedir?

Sedef Romatizması Tedavisi Nedir?

Sedef Romatizması tedavisinde tüm diğer iltihabi romatizmal hastalıklar ve kronik hastalıklarda olduğu gibi sadece ilaç tedavisi eksik bir tedavidir. Mutlaka alevlendirici faktörlerin de dikkate alınması ve yaşam biçimi, beslenme düzeninin buna göre ayarlanması gerekir.

İlaç Tedavileri:

Sedef Romatizmasında kullanılan pek çok ilaç tedavisi seçeneği mevcuttur ve bu ilaçlara her geçen gün yeni seçenekler eklenmektedir. Seçilecek tedavi Sedef Hastalığının cilt bulgularına, Sedef Romatizmasının yaygınlığına, eklemlerde yaptığı hasara veya ileriki süreçte hasra yapma potansiyeline göre seçilir. Verilen ilaç tedavilerinin hemen tamamı Sedef Romatizması eklem bulgularına fayda sağladığı gibi cilt bulgularında da azalma sağlar.

İlaç tedavileri temel olarak iki grup ilaçtan oluşur:

  1. Hastalık sürecini etkileyen (modifiye eden) tedaviler: Hastalık sürecini etkileyen pek çok ilaç seçeneği vardır. Bu ilaçlar yıllardır kullanılmaktadır ve etkinlik, yan etki olasılıkları, uzun dönem kullanıma dair bilgiler çok daha oturmuştur. Bu ilaç seçeneklerinin en başında gelen ilaç metotreksat adlı bir ilaçtır. Bu ilaç zaman zaman sedef romatizması olmadan da sedef hastalığı tedavisinde kullanılabilir. Yine kısmen bu grup ilaçlar içinde sayılabilecek kortizonlu tedaviler (kokrtikosteroidler) kısa süreli kullanımda cilt ve eklem bulguları üzerine hem hızlı hem de etkili sonuçlar sağlar. Ancak kortizonlu ilaçların kesilmesi süreci mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır. Zira bu tedavinin yavaşça azaltarak değil de aniden kesilmesi ile hem cilt hem de eklem sorunları öncekinden bile daha alevli hale geçebilir.
  2. Biyolojik İlaçlar: Hastalık sürecini etkileyen tedavilere göre nispeten yeni sayılabilecek ilaçlardır. Ağır seyirli durumlarda ve/veya diğer ilaçların yan etki ve etkisizlik nedeniyle kullanılamadığı durumlarda tercih edilirler. Hastalık gelişiminin patolojik basamaklarında hastalığı alevlendiren bölgeye nokta atışı denilebilecek şekilde baskılayıcı etki yaparak hastalık bulgularını düzeltir. Genelde hızlı ve güçlü etkiler sağlarlar. Ancak bu tedavilerin daha yeni tedaviler olması nedeniyle uzun vade etkileri henüz çok net değildir. Bunun haricinde bağışıklık sisteminde baskılayıcı etkileri nedeniyle mikrobik enfeksiyon risklerini artırabilirler. Vücutta sessiz kalmış verem veya mantar enfeksiyonları gibi durumların alevlenmesine neden olabilirler. Bu nedenlerle yakın takip altında tedavi verilir ve gerek görülen durumlarda bu tedavi ile beraber tüberkülozdan koruyucu ilaçların verilmesi gündeme gelebilir. Yakın ve dikkatli takip ile gerçekten etkili sonuçlar alınması mümkün olmaktadır.

Yaşam Biçimi ve Beslenme Düzenlemeleri: 

Romatizmal Hastalıkların Tedavisi yazımda da belirttiğim gibi tek başına ilaç tedavisi kronik ve iltihabi hastalıkların tedavisinde asla yeterli olamaz. Hastalığı alevlendiren veya tetikleyen etkenlerin düzenlenmesi ve ortadan kaldırılması bazen ilaç gerekliliğini azaltabilir hatta hastalığın tamamen yatışıp ilaçsız izlemi mümkün kılabilir. Sedef Romatizması tedavisinde özellikle iki faktörün düzenlenmesi çok büyük önem taşımaktadır ve pek çok klinik çalışma ile bu düzenlemelerin etkinlikleri net biçimde gösterilmiştir.

  1. Kilo fazlalığı Sedef Romatizması sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Aslında kilo artışı iltihabi tüm hastalıklarda benzer etkileri göstermekle beraber Sedef Hastalığı ve Sedef Romatizmasında bu olumsuz ilişki daha belirgin görülmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda sadece kalori azaltılması ile sedef hastalığının cilt bulgularının belirgin biçimde gerilediği ve sedef romatizması görülme sıklığının azaldığı saptanmıştır. Özellikle şekerli gıdaların fazla tüketilmesi sedef ve sedef romatizması riskini artırdığı için şekerli gıdalar ve paketli, işlenmiş ürünlerin sınırlandırılması tedaviye önemli katkı sağlar.
  2. Sigara kullanılmasının diğer bütün iltihabi romatizmal hastalıklarda olduğu gibi Sedef ve Sedef Romatizması riskinde de artışa neden olduğu bilinmektedir. İkizlerde yapılan gözlemsel çalışmalarda sigara kullanan kardeşte, diğer kardeşine göre sedef hastalığı gelişme riski 2 kat fazla olmaktadır. Yine sigara kullanan sedef hastalarında verilen ilaç tedavilerine olumlu yanıtın daha az olduğu ve bazı zamanlar ilacın etkisiz kaldığı bildirilmiştir. Tüm iltihabi hastalıklarda olduğu gibi Sedef Hastalığı ve Romatizmasında da sigara kullanılıyorsa bırakılması tedavinin kesinlikle en önemli parçalarından biridir.