Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Öncelikle Fonksiyonel Tıp ne değildir, bunu açıklamak yerinde olur:

  • Bir yan dal, bir farklı ihtisas değildir.
  • Bir tamamlayıcı veya alternatif tıp metodu değildir.
  • Bir cihaz veya farklı aletlerle yapılan bir tedavi yöntemi değildir.

Fonksiyonel Tıp aslında hekim olarak Tıp Fakültesinde öğrendiğimiz sağlıklı vücut işleyişine ve bu sağlık işleyiş durumu bozulduğunda vücutta ortaya çıkan sonuçlara dayanan bilgileri tedavi sürecine uyarlayan bir yöntemdir. Daha net bir ifadeyle hastalığı, tanıyı değil; hastayı tedavi etmeye ve yeniden sağlıklı işleyişi kazandırmaya odaklanan hekimlik anlayışıdır.

Genelde hastalarımı muayene ettikten sonra hastalarımın aklındaki ilk soru “Hastalığımın adı ne, hastalığımın tanısı ne?” olmakta. Bu soruya bazen verdiğim “Boş verin şimdi tanıyı, öncelikle sizi tekrar sağlıklı hale getirmek için ne yapmalıyız bunu konuşalım” yanıtı hastamı şaşırtmakta ve hatta bazen kızmasına neden olmakta. Bir hekim olarak mevcut hastalık durumunu isimlendirmek, tanı koymak elbette durumu anlamamız için, olası süreç ve nedenleri tespit etmek için önemli. Ama sıklıkla hastalarıma da dediğim gibi günümüz sağlık sistemi içinde bir hastalığa tanı konmasının asıl amacı “İşlemleri hızlandırmak”, yani verilecek ilacın tedavi rehberlerine göre çabucak belirlenmesi, kontrol zamanının ve kontrolde yapılacak tetkiklerin şimdiden tespit edilmesidir. Yani bir çeşit fastfood mantığı veya konfeksiyon tarzı herkese uyacak bir standart beden belirlenmesidir. Hastalığı tetikleyen, artıran etkenlerle (yaşam biçimi, beslenme, vitamin ve mineraller vb) pek ilgilenilmez.

Fonksiyonel Tıpta vücudun biyokimyası, fizyolojisi değerlendirilir ve bu düzeni bozan etken tespit edilerek bunun düzeltilmesi ile hastalığın ortadan kalkması ve yeniden sağlıklı duruma geçilmesi planlanır. Günümüz tıbbı vücudu organ veya sistemeler böler ve her biri ile farklı uzmanlar ilgilenir. İlerlemiş hastalıklarda bu organ veya sisteme özgü uzmanlık çok değerlidir ancak vücudun işleyişi bir bütündür ve bütünü değerlendirmeyen bakış açısı ve tedavi yaklaşımı sıklıkla eksik bir yaklaşımdır. Fonksiyonel Tıp, vücudu bir bütün olarak değerlendirir ve organ ve sistemlerin birbiri ile ilişkisini göz önüne alır ve sağlıklı işleyişi bozan nedenlerin tespit edilip düzeltilmesi ile iyileşme hedeflenir.

Daha açıklayıcı örnekler vermek gerekirse baş ağrısı olan bir kişide adet düzenindeki bozuklukların sorulması ve bu alanda saptanan hormonal düzensizliklerin düzeltilmesinin hedeflenmesi veya eklemlerinde ağrı ile giden iltihabi romatizmal bir hastalığı olan kişide sindirim sisteminin ve bağırsakların değerlendirilmesi ve burada ortaya çıkmış olabilecek sorunların düzeltilmesinin hedeflenmesi ve bu yollarla kişinin yeniden sağlığının kazandırılması mümkün olabilmektedir.

Özetle Fonksiyonel Tıp başka bir tıp branşı ve uygulaması değil, tıbbın kendisidir. Hastalığın yarattığı sonuçlara değil, hastalığı ortaya çıkaran etkenlere odaklanır ve etkenlerin normal işlevine kavuşturulması ile hastalığın tedavisini hedefler.